PLANER FOR OMRÅDET

Helhedsplan for Padborg erhvervsområde

I 2021 har Aabenraa Kommune i samarbejde med Padborg Erhvervsområde udarbejdet en helhedsplan, som har til formål at sikre en fælles ambition og udvikling for området.

Helhedsplanens fundament baserer sig på grøn og digital udvikling, som vi hos Padborg Transportcenter understøtter.

Vi tænker både grøn og digital omstilling ind i vores daglige arbejde på flere måder. Vi står bl.a. bag Danmarks første gastankstation, hvor vi på længere sigt vil kunne benytte biogas som brændstof i lastbilerne.

Samtidig sikrer vi en bedre intern kommunikationsplatform for vores lastbilchauffører med vores nye 5G-projekt, som skal forbedre de overordnede samarbejdsmuligheder for vores medlemsvirksomheder.

Det gør vi, fordi vi ønsker at være en inspiration for andre transporterhverv og virksomheder.
Vi går gerne forrest – fordi vi kan.

Lokalplaner

I august 2019 vedtog Aabenraa Byråd en ny og mere tidssvarende lokalplan for Padborg Øst. Der blev lyttet til Foreningen Padborg Transportcenters krav, og det betød blandt andet, at vi har rigtig gode forhold for de erhvervsdrivende i Padborg. Her blot et par af de nye og ret unikke muligheder:

 

  • Bebyggelsesprocent op til 75 %
  • Bygningshøjde: 32 meter.
  • Tilladelse til at opfører hotel og hotellignende faciliteter til chauffører.

Ny lokalplan for Padborg vest

Arbejdet med en ny og mere tidssvarende lokalplan for Padborg vest er sat i gang og forventer at være færdig ultimo 2023. De nuværende lokalplaner for vest finder du her:

https://dokument.plandata.dk/20_1045418_APPROVED_1191398975339.pdf

https://dokument.plandata.dk/20_9464954_1556016677264.pdf