Padborg Transportcenter

Padborg Transportcenter blev officielt åbnet af transportminister Hans Christian Schmidt den 9. november 2015 sammen med over 100 virksomhedsledere og andre interessenter.

Baggrunden for Padborg Transportcenter er, at virksomhederne i Padborg kan opnå mere ved at stå sammen. De enkelte virksomheder i Padborg har ikke nødvendigvis set sig som en del af en klynge eller et center for transportvirksomhed, men alle kan se, at der er fælles udfordringer, som man med fordel kan løse i fællesskab.

Formålet for Padborg Transportcenter er at gøre Padborg stadig mere attraktiv for virksomheder inden for transport, logistik og relateret service. Der er i første omgang en række praktiske foranstaltninger, der er i fokus. De skal gøre Padborg mere attraktiv over for sine nuværende brugere og virksomheder. Det drejer sig bl.a. om skiltning og beplantning, så eksempelvis udenlandske chauffører har bedre mulighed for at rekreere og udnytte de faciliteter, der findes i Padborg.

Markedsføring af Padborg som indgangen til hhv. nordiske og europæiske markeder bliver også centralt for Padborg Transportcenter. Arbejdet bliver her målrettet, så virksomhederne kan løfte hinanden i flok, mere end de kan hver for sig.

 

  • Faktaboks

    Padborg Transportcenter har over 90 aktive medlemmer.
    Godt 7.000 lastbiler passerer hver dag den dansk-tyske grænse ved Padborg.
    Det er 58 pct. af al lastbiltransport.

    Vores vision er: Vi vil udbygge positionen som Nordeuropas førende og mest attraktive one-stop service- og logistikcenter, som tiltrækker produktions- og transportrelaterede virksomheder.

 

 

MEDLEMS VIRKSOMHEDER

SE VIRKSOMHEDER

PADBORG TRANSPORTCENTER

SE VIRKSOMHEDER

INTERAKTIVT KORT

SE VIRKSOMHEDER