Bliv medlem

Sammen står vi stærkt

Padborg Transportcenter blev officielt åbnet af transportminister Hans Christian Schmidt den 9. november 2015 sammen med over 100 virksomhedsledere og andre interessenter.

Baggrunden for Padborg Transportcenter er, at virksomhederne i Padborg kan opnå mere ved at stå sammen.

De enkelte virksomheder i Padborg har ikke nødvendigvis set sig som en del af en klynge eller et center for transportvirksomhed, men alle kan se, at der er fælles udfordringer, som man med fordel kan løse i fællesskab.

Formålet for Padborg Transportcenter er at gøre Padborg stadig mere attraktiv for virksomheder inden for transport, logistik og relateret service. Der er i første omgang en række praktiske foranstaltninger, der er i fokus. De skal gøre Padborg mere attraktiv over for sine nuværende brugere og virksomheder.

Det drejer sig bl.a. om skiltning og beplantning, så f.eks. udenlandske chauffører har bedre mulighed for at rekreere og udnytte de faciliteter, der findes i Padborg.

Markedsføring af Padborg som indgangen til hhv. nordiske og europæiske markeder bliver også centralt for Padborg Transportcenter. Arbejdet bliver her målrettet, så virksomhederne kan løfte hinanden i flok, mere end de kan hver for sig.

Vi håber gennem fællesskab og netværk at kunne løfte bland andet Uddannelses- og digitaliseringsniveauet samt andre områder hvor firmaerne kan udvikle sig.

Foreningen

Foreningen Padborg Transportcenter styrker medlemmernes muligheder og konkurrencefordele. Foreningen er kendetegnet ved et stærkt samarbejde og samhandel mellem vores virksomheder, hvor vi hjælper hinanden med stort og småt.

Vi er pragmatiske, og det gør samarbejdet med Padborg Transportcenter effektivt og gnidningsfrit.

Som medlem i Padborg Transportcenters forening får du helt unikke konkurrencefordele og adgang til stærke netværk.

Ansøg om et medlemskab og bliv en del af et stærkt lokalt fællesskab

Ansøgning om medlemsskab