Offentligt udbud af Plantagevej 6

Offentligt udbud af ejendommen Plantagevej 6, 6330 Padborg – matr. nr. 680 Bov, Bov på 31.591 m2 og matr. nr. 1438 Bov på 2.924 m2. 

Aabenraa Kommune udbyder hermed ejendommen Plantagevej 6, 6330 Padborg – matr. nr. 680 Bov, Bov på 31.591 m2 og matr. nr. 1438 Bov på 2.924 m2 – offentligt til salg, uden nogen mindstepris.

Tilbudsgiver skal ved afgivelse af købstilbud beskrive, hvad han ønsker at anvende ejendommen til.

Ejendommen sælges via tilbudsgivning. Udbuddet sker i henhold til ”Udbudsbekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunale faste ejendomme”.

Tilbuddet skal være Aabenraa Kommune i hænde senest fredag den 6. januar 2017 kl. 12.00. 

Aabenraa Kommune er berettiget til frit at vælge blandt de indkomne tilbud, ligesom Aabenraa Kommune kan forkaste samtlige bud. Indkomne tilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted.

På ejendommen beliggende Plantagevej 6 – matr. nr. 680 Bov, Bov på 31.591 m2 – er der i 1972 opført en bygning med et samlet erhvervsareal på 636 m2, som består af en administrationsdel på 282 m2 med direkte adgang til lagerdelen på 354 m2 samt ca. 100 m2 kælder. Derudover er der, også i 1972, opført en lagerbygning på 250 m2.

Ejendommen Plantagevej 6 har stået tom og ubeboet og uden varme siden juni 2013, hvorfor bygningerne er i en meget dårlig stand med bl.a. beskadigelsesproblemer pga. fugt og hærværk.

Det vil eventuelt være muligt at få tilskud til hel eller delvis nedrivning af bygninger med midler fra puljen til landsbyfornyelse.

Plantagevej 6, Padborg – matr. nr. 680 Bov – har en offentlig ejendomsvurdering pr. 01.10.2014 på 1.350.000 kr. heraf grundværdi på 786.300 kr.

Matr. nr. 1438 Bov er et ubebygget naboareal med en bevoksning af buske og træer, som ikke er selvstændig vurderet

Arealerne er i dag omfattet af lokalplan 1/69 som udlægger området til offentlige formål, idrætsbaner, markedsplads og lign. Øst og syd for ejendommen ligger boligområder. Vest for ligger erhvervsområdet og nord for ligger Lyren med transport og logistikvirksomheder.

Aabenraa Kommune har på nuværende tidspunkt et ønske om, at der på ejendommen fremadrettet etableres liberalt erhverv/lettere erhverv eller boligområde.

En sådan ændret anvendelse vil kræve udarbejdelse af ny lokalplan.

Aftale om fremvisning samt udlevering af udbudsmateriale, herunder yderligere vilkår, tilbudsblanket m.m., kan fås ved henvendelse til Ellen Kankelborg på tlf. 7376 70 10 eller mail eka@aabenraa.dk.

MEDLEMS VIRKSOMHEDER

SE VIRKSOMHEDER

PADBORG TRANSPORTCENTER

SE VIRKSOMHEDER

INTERAKTIVT KORT

SE VIRKSOMHEDER