Lyre Lauget

I Rundkørslen hvor tøndervej og omfartsvejen i Padborg mødes har et kunstværk af Piet Hein som pryder den. Takket være knapt 100 sponsorer lykkedes det at realisere en gammel drøm af Piet Hein, nemlig at se mobilen “Rummets Lyre” på ca. 40 cm transformeret op med en faktor 20 op til den “naturlige” størrelse på 8,50 meter i diameter. Indvielsen fandt sted d. 12. august 1999.

Om lyre lauget:

Lyre Laugets formål er at fastholde interessen for Lyren og sikre den fremtidige vedligeholdelse.

Lyre Lauget er stiftet den 12. august 2000 af personer og virksomheder der har ønsket, at ”Lyren” til enhver tid skal tage sig godt ud.

”Lyren” er i princippet overdraget til borgerne i gamle Bov kommune, og med et medlemskab bidrager man til løbende vedligeholdelse af områdets vartegn.

Medlemskab:

Alle kan blive medlem af Lyre Lauget og vi opfordrer alle interesserede til at tegne et medlemskab og give ideen videre til dem, man møder.

”Lyren” er i princippet overdraget til borgerne i det gamle Bov kommune og med et medlemskab bidrager man til løbende vedligeholdelse af områdets vartegn.

Lyre Lauget har ønsket om at mange andre end de der i første omgang bidrog til skulpturen, vil være med til at værne om den og melde sig ind i Lyre Lauget og dermed også blive inviteret til ”Lyrens” fødselsdag og årsmøde hvert år i august.

Som medlem af Lyre Lauget bliver du inviteret til at deltage i Lyrens fødselsdag den 12. august, hvor vi besigtiger Lyrens tilstand.

Festdagen indledes med årsmøde/generalforsamling, og efter at have set Lyren får vi stegt flæsk med persillesovs med efterfølgende kaffe.

Kontingent pr. år:
Enkeltpersoner kr. 50,- og virksomheder kr. 250,-

Bedes indbetalt til Sydbanks Padborg konto;  8065-0001104822 med angivelse af navn, adresse og mail.