historie

Da grænsen mellem Danmark og Tyskland blev placeret i 1920, skabte det hurtigt grobunden for et transporterhverv, der var centreret omkring den nye grænsebanegård.

Det var da også her, at transporten af internationalt gods via jernbane for alvor tog fart. Jernbanen var således den vigtigste godstransportform mellem Danmark og Tyskland helt frem til 1950’erne.

De første eksportvognmandsvirksomheder blev etableret i byerne omkring grænsen, og lastbiltransport blev hurtigt et uundværligt supplement til jernbanen.

Padborg Transportcenter har været med hele vejen og udvikler sig fortsat i takt med globaliseringen af den danske økonomi og samhandel – og det fortsætter vi naturligvis med at gøre fremover.

Vi vil bidrage til den grønne omstilling i transportbranchen. Derfor tager vi ansvar ved at stille løsninger og muligheder til rådighed I Padborg Transportcenter, der skal vise vejen for andre.

Billederne er fra Det Kongelige bibliotek. https://www.kb.dk/danmarksetfraluften