Formål og vision

Padborg Transportcenter udgør et vitalt led i værdikæden for virksomheder og forbrugere i både Danmark, Europa og globalt. Vores mission er opdelt i tre hovedområder.

GRØN OMSTILLING

Vi vil bidrage til den grønne omstilling i transportbranchen. Derfor tager vi ansvar ved at stille løsninger og muligheder til rådighed I Padborg Transportcenter, der skal vise vejen for andre.

DE BEDSTE RAMMER

Vi har ambitioner om at stille de bedste rammer til rådighed for transport- og logistikvirksomheders internationale vækst. Det indebærer, at vi altid vil tilbyde
topmoderne faciliteter, der skal sikre værdiskabelse for virksomhederne.

ET STÆRKT NETVÆRK

Vi vil arbejde for at styrke samarbejdet og samhandlen mellem vores medlemmers virksomheder. Det gør vi ved at facilitere videndeling og sparring, samt ved at bygge bro mellem det private erhvervsliv og det offentlige.