Et strategisk knudepunkt

Bindeledet mellem Danmark og Europa

En af de helt store faktorer, der spiller ind på Padborg Transportcenters signifikante betydning, er Tyskland. Vestdanmark huser en betydelig andel af Danmarks samlede industriproduktion, og Tyskland er i den forbindelse en af de vigtigste samarbejdspartnere.

I 2021 eksporterede Danmark samlet set for 788,4 mia. kr., og ud af dem var 102,3 mia. kr. eksport til Tyskland. Det understreger for alvor værdien i Padborg Transportcenters grænseplacering.

Samtidig skal det tages med i betragtning, at en stor del af den oversøiske transport – til lande som for eksempel Kina og Storbritannien – sker via containerhavne i netop Tyskland, og derved skal samarbejdet tillægges yderligere værdi.

 

Tyskland er ikke alene om at have stor betydning

Grundlæggende har Padborg  Transportcenter markeret sig som et internationalt bindeled til hele resten af Europa, hvor særligt Sverige, Polen og Benelux-landene er afgørende for både import- og eksportværdien. Det ses også tydeligt i den daglige lastbiltrafik i Sønderjylland, hvor knap 6.600 lastbiler kører over grænsen hver eneste dag. Det svarer til 54 % af al grænsetrafik i lastbil.

Lastbiler står for 54% af alt grænsetrafik i Sønderjylland.