Årsdag med programmet

Program:

Kl. 11.40-12.00: Musikalsk underholdning
Kl. 12.00: Velkomst – Vi synger sangen om Lyren
Kl. 12.05: Årsmøde dagsorden i.h.t. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab 2021
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Kl. 12.30: Besigtigelse af Lyren
Kl. 13.00: ”Stegt flæsk med persillesovs”