Padborg Transportcenter

Padborg skaber sublime rammer, så
Danmark kan handle med hele verden

PADBORG TRANSPORTCENTER

DANMARKS INTERNATIONALE TRANSPORTHUB​

Som knudepunkt for import og eksport i Danmark og Europa er Padborg Transportcenter altafgørende for økonomisk vækst. ​

Med vores lejemål og serviceområder bestræber vi os på at være et topmoderne transportcenter, der tilbyder sublime rammer for områdets virksomheder. ​

Vi har en stærk alliance med Gate Denmark og økosystemet omkring Aabenraa Kommune, hvor transport og logistik på vej, sø og bane er et regionalt indsatsområde. ​

Det er vores DNA at samarbejde og finde løsninger gennem stærke netværk og høj faglighed.​

Velkommen til Danmarks internationale
transportcenter

Med placeringen ved grænsen fungerer Padborg Transportcenter som Danmarks port til Europa. Mere end 32 mio. tons gods passerer årligt den sønderjyske grænse med lastbil eller tog, hvilket svarer til lige under halvdelen af den samlede godstransport over Danmarks grænser. Det gør uden sammenligning Padborg til et absolut centrum for Danmarks internationale samhandel.

Den internationale lastbiltrafik har længe været i storslået vækst. Siden 2012 er lastbiltrafikken vokset med 20 %, og samtidig er der de seneste 30 år næsten sket en tredobling af mængden af import- og eksportgods, der transporteres med lastbil.

I 2020 transporterede man i Danmark knap 55 mio. tons til sammenligning med de lige godt 20 mio. tons i 1992. En så betydelige stigning understreger, hvor vigtigt et internationalt samarbejde omkring transport og handel er.

PLANER FOR OMRÅDET

JOB I PADBORG

BLIV MEDLEM

VIRKSOMHEDER I PADBORG OMRÅDET

Her finder du de virksomheder, der er aktive i Padborg og, som er medlem af Padborg Transportcenter.